குறும்படங்கள்

கல்முனையில் இன்று இடம் பெற்ற கிஷா பிலிம்ஸ் மேக்கர்ஸ் பணீப்பூ குறுந்திரைப்படம் வெளியிடு.

குறும்படத்தை பார்க்க..

தள்ளிப்போகாதே குறும்படம்

குறும்படத்தை பார்க்க..

குழந்தைப் பருவ எல்லைகளை உடைக்கும் ‘மா’ குறும்படம்

குறும்படத்தை பார்க்க..

Aghavizhi (The Inside Eye)

குறும்படத்தை பார்க்க..

ஈழத்து இயக்குனர் துளசிகனின் ரத்தசாசனம்

குறும்படத்தை பார்க்க..

Selfie – Short film

குறும்படத்தை பார்க்க..

TIK TOK – Shortfilm

குறும்படத்தை பார்க்க..

Sonna Puriyathu Kadhal – Short film

குறும்படத்தை பார்க்க..