குறும்படங்கள்

தள்ளிப்போகாதே குறும்படம்

குறும்படத்தை பார்க்க..

குழந்தைப் பருவ எல்லைகளை உடைக்கும் ‘மா’ குறும்படம்

குறும்படத்தை பார்க்க..

Aghavizhi (The Inside Eye)

குறும்படத்தை பார்க்க..

ஈழத்து இயக்குனர் துளசிகனின் ரத்தசாசனம்

குறும்படத்தை பார்க்க..

Selfie – Short film

குறும்படத்தை பார்க்க..

TIK TOK – Shortfilm

குறும்படத்தை பார்க்க..

Sonna Puriyathu Kadhal – Short film

குறும்படத்தை பார்க்க..

சுஜ்ஜி – குறுந்திரைப்படம்

குறும்படத்தை பார்க்க..